Loading...

TrES-2b ดาวที่ดำที่สุดในจักรวาล เท่าที่เคยค้นพบ

“ดำที่สุดในจักรวาล” การที่อะไรจะดำได้มันจะต้องสะท้อนแสงได้ต่ำ เมื่อแสงไม่สะท้อนออกมาเราก็จะมองเห็นมันเป็นสีดำ และดาวดวงนี้ก็มีค่าการสะท้อนแสงน้อยกว่า 1% ของแสงที่ตกกระทบ 

 

ดาวดวงนี้เป็น ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอื่น(Exoplanet) ที่รู้จักในชื่อ TrES-2b มันมีค่าการสะท้อนแสงน้อยกว่า 1% ทำให้มันเป็นดาวที่ ดำที่สุดในจักรวาล เท่าที่มนุษย์มีการค้นพบในปัจจุบัน(2011)

 

หากจะถามว่า ค่าความสะท้อนแสงที่ 1% นี้เทียบได้กับอะไร ก็ต้องบอกว่า มันดำกว่า สีอคีลิกสีดำ เสียอีก

ดาว TrES-2b เป็นดาวเคราะห์แก๊ซ ทรงกลมขนาดประมาณดาวดาวพฤหัสบดี ห่างจากโลกประมาณ 750 ปีแสง ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 2006 จากโครงการสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล ที่มีชื่อโครงการว่า Trans-Atlantic Exoplanet Survey

 

ดาว TrES-2b มีชั้นบรรยากาศเป็น ไอระเหยของโซเดียม(sodium) ไอระเหยของโพแทสเซียม และออกไซค์ของไทเทเนียมที่อยู่ในสถานะของแก๊ส ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการดูดซับแสง แต่ นั้นก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไม มันถึงทำให้ดาวดวงนี้มีค่าสะท้อนแสงได้ต่ำกว่า 1%

Loading...

ถึงมันจะได้ชื่อว่าดาว ที่ ดำที่สุดในจักรวาล แต่ ทั้งดาวก็ไม่ได้เป็นสีดำเสียทั้งหมด คือบางส่วนเป็น สีแดง อันเป็นผลมาจากการที่บริเวณนั้นเกิดการลุกไหม้ จากอุณหภูมิของดาวที่สูงมาก 

 

ถึง TrES-2b จะเป็นดาวแก๊ส และมีขนาดพอๆกับดาวพฤหัสบดี แต่มันแตกต่างจากดาวพฤหัสบดี โดยสิ้นเชิง คือ ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวที่ห่อหุ้มไปด้วยเมฆแอมโมเนีย ที่สามารถสะท้อนแสงได้ถึง 1 ใน 3 ของแสงที่ตกกระทบ แต่ TrES-2b นั้นไม่มีเมฆแอมโมเนียเพราะว่ามันร้อนมาก(1,000 องศาเซลเซียส)

การที่มันเป็นดาวเคราะห์แต่มีอุณหภูมิสูงมาก เป็นผลมาจากการที่มันโคจรใกล้ดาวฤกษ์ ที่ชื่อว่า GSC 03549-02811 มากคือมีระยะห่างเพียง 4 ล้านกิโลเมตร(โลกห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 149.6 ล้านกิโลเมตร)

รายละเอีัยดของการค้นพบนี้ ได้รับการตีพิมพ์ใน วรสารรายเดือนของ the Royal Astronomical Society โดยการค้นพบนั้นได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์(Kepler) ของ นาซ่า ที่มีความสามารถสูงในการตรวจวัด สิ่งที่มีแสงน้อย จากดวงดาวที่ห่างไกล

 

Credit : wowboomdailymail

Loading...