Loading...

“ตะกั่ว”!! หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิโรมันเกิดหายนะ จนนำไปสู่การล่มสลาย!

    อย่างที่ทราบกันดีว่าจักรวรรดิโรมันได้ล่มสลายจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมือง โรคระบาด และการรุกรานจากชนเผ่าป่าเถื่อน จนเป็นเหตุให้จักรวรรดิโรมันต้องล่มสลาย

    เมื่อไม่นานมานี้เอง นักวิชาการได้ทำการศึกษาค้นคว้าระบบท่อน้ำโบราณที่ถูกสร้างตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ และสิ่งที่พวกเขาพบคือสารตะกั่วที่ปนเปื้อนท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก จนเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขที่เข้าขั้นวิกฤตเลยทีเดียว

     นักวิจัยได้ทำการเก็บตัวอย่างตะกอนพื้นดินในบริเวณรอบ ๆ แม่น้ำไทเบอร์ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่เคยเป็นนครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณที่เชื่อกันว่ามีอายุถึง 2,700 ปี และหลักฐานที่นักวิจัยพบก็คือตะกอนดินปนเปื้อนตะกั่วในปริมาณที่สูงจนน่าตกใจ

Loading...

     จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของโรมัน พบว่าชาวโรมันนิยมนำตะกั่วมาทำเป็นภาชนะใส่อาหารและแก้วน้ำ ข้อดีของตะกั่วคือจุดหลอมเหลวที่ต่ำ จึงทำให้ชาวโรมันในยุคนั้นนิยมนำมาสร้างเป็นภาชนะหรือแม้กระทั่งท่อระบายน้ำ ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ชาวโรมันได้รับสารพิษจากตะกั่วสะสมเป็นจำนวนมากจนเข้าขั้นวิกฤต

   สอดคล้องจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่าชาวโรมันจำนวนไม่น้อยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดหัว และอาการอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ และหนักสุดคือทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก ซึ่งมีสาเหตุจากการได้รับสารตะกั่วที่มากเกินไป แต่พวกเขาไม่เคยตระหนักว่าตะกั่วที่พวกเขานิยมใช้เปรียบเสมือนยาพิษที่ค่อย ๆ บั่นทอนชีวิตของพวกเขาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะสนิมตะกั่วที่มีรสหวาน ทีชาวโรมันนิยมนำมันมาใช้แทนน้ำตาลในยามขาดแคลน

   นักวิชาการชี้ว่า นี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พลเมืองชาวโรมันค่อย ๆ ลดจำนวนลง จนไม่มีกำลังคนเพียงพอที่จะป้องกันประเทศ และนำไปสู่การว่าจ้างคนเถื่อนให้เข้ามามีบทบาทในกองทัพ ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่มีความภักดีต่อโรมันเลยแม้แต่น้อย จนนำมาสู่การถูกหักหลังและการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันในท้ายที่สุด

 

“ที่มา : SpokeDark.TV”

“ลิงค์ : https://www.spokedark.tv/posts/the-fall-of-roman-empire/

Loading...