Loading...

“The Baby Jumping Festival” (เทศกาลวิ่งข้ามเด็ก) ประเพณีเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดที่ประเทศสเปน!!

   เทศกาลวิ่งข้ามเด็ก  The Baby Jumping Festival of Castillo (เทศกาลวิ่งข้ามเด็ก) ประเพณีเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดหลายชาติมักจะแตกต่างกันไป แต่ก็ด้วยเจตนาอันเหมือนกันคือให้เด็กน้อยปลอดภัยและแข็งแรงเติบโตต่อไปในวันข้างหน้า เนื่องจากสมัยก่อนนั้นการแพทย์จะยังไม่ก้าวไกลเด็กทารกในขวบปีแรกภูมิต้านทานยังน้อย อัตราการเสียชีวิตจึงมีมาก และนี่แหละจึงเป็นสาเหตุของการเกิดประเพณีสำหรับเด็กทารกมากมายสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน ประเทศสเปนก็มีประเพณีของเด็กๆ เหมือนกัน เป็นประเพณีกระโดดข้ามเด็กทารก เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1620 โดยต้องนำเด็กที่เกิดในปีนั้นมาวางบนที่นอนในที่โล่งแจ้ง และให้ผู้ใหญ่แต่งกายเป็นปิศาจร้ายด้วยชุดสีเหลืองแดงสดใส ทำการกระโดดข้ามเด็กที่นอนอยู่

Loading...

   เป็นความเชื่อว่าปิศาจร้ายได้มองไม่เห็นเด็กและข้ามเด็กไป เด็กก็จะรอดปลอดภัยจากเหล่าปิศาจ เทศกาลนี้เป็นของชาวคริสต์นิกายคาทอลิก แต่ทว่าสมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิกต์ ได้ขอให้เหล่าบาทหลวงสเปนหลีกเลี่ยงการไปเข้าร่วมพิธีนี้ เพราะเห็นว่าอันตรายและไม่ใช่ประเพณีของชาวคาทอลิก โดยทางคริสตจักรได้ระบุว่าวิธีการเดียวที่จะล้างบาปแก่เด็กๆ ได้ก็คือการเข้าสู่พิธีล้างบาปเท่านั้นจึงจะถูกต้อง ข้อมูลไม่ได้บอกมาด้วยว่าที่ผ่านมามีปิศาจเกิดตกลงกลางอากาศระหว่างทางหรือไม่ เพราะถ้าเอาตามความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นประเพณีที่อันตรายพอสมควร เด็กน้อยยังไม่ถึงขวบกระดูกอ่อนจริงๆ แต่มองอีกมุมหนึ่ง นี่ก็คือประเพณีอย่างหนึ่งไม่ได้มีเจตนาร้าย 

“เรียบเรียงโดย : https://www.facebook.com/pichappy 02/07/2556  “

“Credit : https://www.facebook.com/pg/pichappy/photos/?tab=album&album_id=487758107960457

Loading...