Loading...

มาดูกันว่า 1 ดอลลาร์ในแต่ละประเทศจะได้ของกินอะไรบ้าง!!

      นี่คือรายการที่เราได้ทำไว้ในกรณีที่คุณเคยสงสัยว่าคุณสามารถหาซื้อของได้ด้วยเงินเพียงใดในกระเป๋าของคุณ!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Loading...

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

“ที่มา : https://brightside.me/wonder-curiosities/what-1-dollar-will-buy-you-around-the-world-386510/

“Credit : https://brightside.me/wonder-curiosities/what-1-dollar-will-buy-you-around-the-world-386510/

Loading...