Loading...

“Unfinished Obelisk” อนุสาวรีย์แห่งอัสวาน เสาหินขนาดใหญ่ของอียิปที่สร้างไม่เสร็จ!!

   หินแกรนิตบริเวณข้างแม่น้ำไนล์ ในเมืองอัสวานเป็นเห็นแกรนิตที่ดีที่สุดในการก่อสร้างประติมากรรมและอนุสาวรีย์ในสมัยอียิปต์โบราณ ประติมากรรมต่างๆ รวมถึงมหาพิรามิด กีซ่า (Giza) ก็ใช้หินแกรนิตจากเมืองอัสวาน

   ในบริเวณตอนเหนือของเหมืองหินของอัสวานมีอนุสาวรีย์โอเบลิสก์ (Unfinished Obelisk) อยู่ทางด้านข้าง มันควรจะเป็นเสาหินที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดในอียิปต์โบราณ แต่น่าเสียดายที่เสาโอเบลิสก์นั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากในขณะที่แกะสลักเสาหินนั้น เสาหินเริ่มเกิดรอยแตกบนหิน จึงทำให้ช่างล้มเลิกโครงการมันจึงถูกทิ้งไว้อย่างนั้น เนื่องจากเสาหินโอเบลิสก์นี้ถูกแกะสลักจากหินโดยตรง มันจึงติดอยู่กับพื้นหินนี้อยู่เหมือนเดิมมาประมาณ 3,500 ปีที่แล้วซึ่งด้านล่างของมันยังติดอยู่กับพื้นหินอยู่

   เชื่อกันว่าเสาหินโอเบลิสก์ถูกสร้างในสมัยของมหาราชินีแฮตเชปซุต (Hatshepsut) ซึ่งมันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ซึ่งตั้งอยู่ในวิหารคาร์นัค ในเมืองลักซอร์ แต่เสาขนาดใหญ่นี้มีรอยแตกจึงถูกล้มเลิกโครงการ

    หากมันถูกแกะสลักจนสมบูรณ์ จะมีความสูงถึง 137 ฟุต และจะเป็นอนุสาวรีย์ที่หนักที่สุดในอียิปต์

Loading...

   เสาหินที่สร้างไม่เสร็จนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคในการแกะสลักหินในสมัยอียิปต์โบราณอีกด้วย เนื่องจากรอยขีดข่วนที่เกิดจากเครื่องมือของช่างยังมีรอยเดิมคงอยู่อย่างชัดเจนบนพื้นผิวของมัน บางจุดยังพบรอยร่างสีเหลือง ซึ่งอาจเป็ดจุดที่ช่างแกะสลักสัญลักษณ์ต่างๆบนเสาหิน 

   นักโบราณคดีเชื่อว่าชาวอียิปต์โบราณใช้หินโดเลอไรท์ (Dolerite) ซึ่งเป็นหินที่แข็งกว่าหินแกรนิตเพื่อแกะสลักหิน

   โพรงเล็กๆเหล่านี้ถูกเจาะไว้เพื่อใส่ไม้เข้าไปแล้วเติมน้ำเข้าไปให้ไม้อืดจนดันหินให้แตกตามรอยที่ฐาน แล้วดึงเสาหินขึ้นจากหลุม

   เสาโอเบลิสก์นี้ถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดกว้างและจัดให้มีการรักษาโครงสร้างเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติทางโบราณคดีของประเทศ

 

 

ที่มา : http://www.amusingplanet.com/2017/10/the-unfinished-obelisk-of-aswan.html

 

Credit : http://www.amusingplanet.com/2017/10/the-unfinished-obelisk-of-aswan.html

Loading...