Loading...

“เกลียวปีศาจ” วัติถุแปลกประหลาดที่มีขนาดและความยาวที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว!!

   ในช่วงกลางปี 1800 เจ้าของฟาร์มในรัฐเนบราสก้า สหรัฐอเมริกา เริ่มสำรวจวัตถุโบราณที่โผล่ในฟาร์มซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวหินแข็ง เป็นแนวตั้งโผล่ขึ้นจากพื้นดิน เกลียวมีขนาดใหญ่กว่าแขนและสูงกว่าคนที่ขุดมันอีกด้วย พวกเขาไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอย่างไร จึงเรียกมันว่า “เกลียวปีศาจ”

   โครงสร้างอันแปลกประหลาดนี้ ได้รับการสำรวจอย่างถี่ถ้วนจาก Dr. E. H. Barbour (ดร. อี. เอชบาร์เบอร์) นักธรณีวิทยา เมื่อปี ค.ศ 1891 บาร์เบอร์พบว่าเกลียวเป็นหลอดทรายที่ผนังด้านนอกเป็นเส้นไยบางๆสีขาว ซึ่งมันคือซากฟอสซิลนั่นเอง บาร์เบอร์จึงตั้งชื่อให้มันว่า Daemonelix ซึ่งเป็นภาษาละตินท้องถิ่น หมายถึง “เกลียวปีสาจ”

 

Loading...

 

 

ที่มา : http://www.amusingplanet.com/2017/09/the-devils-corkscrews.html

 

Credit : http://www.amusingplanet.com/2017/09/the-devils-corkscrews.html

Loading...