Loading...

สุดเจ๋ง!! ประติมากรรมที่ทำขึ้นมาจากยางรถเก่า สวยงามแค่ใหนมาดูกัน!!!

   ยางรถเก่าที่กองอยู่เป็นภูเขาอาจดูไร้ค่าหากมันยังคงกองรวมกันอยู่ตรงนั้น แต่เมื่อมันมาตกอยู่ในมือของผู้ที่มีฝีมือทางประติมากรรมและมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ ยางเหล้านี้จะฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่!!

Loading...

 

 

ที่มา : http://www.amusingplanet.com/2010/02/beautiful-tire-sculptures.html

Credit : AMUSINGPLANET

Loading...